Cyberbullying to umyślne wykorzystywanie technologii informatycznych w celu szerzenia agresji. Przyjmuje różne formy: wyśmiewanie, nękanie, prześladowanie czy też zastraszanie poprzez portale społecznościowe, fora, strony internetowe i wiadomości elektroniczne.

Proces rejestracji aktywności życiowych człowieka przy pomocy sprzętu elektronicznego i specjalnych aplikacji. Takim sprzętem może być opaska monitorująca aktywność. Umożliwia to oszacowanie przebytego dystansu, liczbę spalonych kalorii czy też ocenę jakości snu.

MVP tłumaczy się jako „produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności” i jest pierwszą wersją produktu, stanowiącą już określoną wartość dla pilotażowych odbiorców.Koncepcja MVP znana jest z innowacyjnej metody rozwoju produktów Lean Startup.
O koncepcji MVP opowiada Eric Ries:

Statystyczny model pozwalający na optymalizację działań. Firmy wykorzystują modele predykcyjne do prognozy przyszłego zachowania klientów – np. zakupu produktu czy odejścia klienta.

Termin określający ignorowanie innych osób i skupianie uwagi na urządzeniach mobilnych. Określenie pojawiło się w kampanii firmy Coca-Cola „Stop phubbing around”:

O tym, jak powstało słowo „phubbing”:

Ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo konkretnego zdarzenia jest zależne tylko od wyniku poprzedniego zdarzenia.

Ślad pamięciowy (engram) to zmiana powstała w układzie nerwowym na skutek określonych przeżyć.

Uczenie maszynowe (machine learning) jest dziedziną sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) i obejmuje badanie systemów oraz algorytmów, które ulepszają się w miarę zdobywanego doświadczenia. Takie algorytmy wykrywają zależności w danych i dzięki nim tworzą wiedzę.