Kurs powstał pod nadzorem profesora Filipa Raesa z KU Leuven. Jest dostępny za darmo przez internet w platformie edX i składa się z pięciu modułów powiązanych z e-psychologią.

Link do kursu zjaduje się tutaj.

1) Wstęp

Wprowadzenie do tematyki kursu i platformy edX.

2) e-papierosy

Zdrowie fizyczne. Wpływ e-papierosów jako stretegii ograniczenia szkodliwego działania tytoniu. Bezpieczeństwo, wydajność i potencjalne zagrożenia e-papierosów.

3) e-zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne. Innowacje poprzez narzędzia internetowe, mobilne oraz urządzenia elektroniczne wykorzystywane w dziedzinie psychicznej opieki zdrowotnej. Przedstawienie zalet i wad.

4) e-mediacje

Zdrowie społeczne. Główne zasady mediacji oraz wykorzystanie komunikacji elektronicznej w celu zapobiegania eskalacji konfliktu.

5) Najczęściej zadawane pytania